“PEOPLE4SOIL” Е СВОБОДНА И ОТВОРЕНА МРЕЖА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ НПО, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ АСОЦИАЦИИ И ГРУПИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

OНие сме притеснени от нарастващото разрушаване на почвите в ЕС и в световен мащаб: ерозията, запечатването, загубата на органична материя, уплътняването, осоляването, свлачищата и отравянето имат негативен ефект върху човешкото здраве, безопасността на храните, естествените екосистеми, биоразнообразието и климата, както и върху икономиката ни.

Ние искаме да окажем натиск върху европейските институции да приемат специфично законодателство върху опазването на почвата, като страните членки съставят ръководни принципи и правила. Ние искаме Европа да признае почвата като общо благо, което е от съществено значение за живота ни, и да възприеме устойчивото ѝ управление като свой основен ангажимент.

В момента почвата не е предмет на съгласуван набор от правила в Съюза: предложението за Рамкова директива върху почвата беше оттеглено през май 2014 г., след като в продължение на осем години биваше ограничавана от блокиращо малцинство. Съществуващите политики в ЕС в други области не са достатъчни, за да осигурят задоволително ниво на защита на всички почви в Европа.

Европейските граждани имат правото да препоръчват законодателство в ЕС чрез Инициативата на европейските граждани (ECI). Разполагаме с 12 месеца да съберем необходимия брой заявления за подкрепа (общо 1 милион, включително минимален брой в поне 7 страни членки). Това е важна цел за защита на нашето бъдеще, нашето здраве и здравето на нашите деца.