“PEOPLE4SOIL” ER ET GRATIS OG ÅBENT NETVÆRK AF EUROPÆISKE NGO'ER, FORSKNINGSINSTITUTTER, LANDBRUGSORGANISATIONER OG MILJØGRUPPER.

Vi er meget bekymrede over den stigende nedbrydning af jord både i EU og på globalt niveau: erosion, forsegling, tab af organisk materiale, kompaktion, forsaltning, jordskred og forurening har negativ påvirkning på menneskers sundhed, fødevaresikkerhed, naturlige økosystemer, biodiversitet og klima såvel som på vores økonomi.

Vi vil lægge pres på de europæiske institutter for at vedtage specifik lovgivning om jordbeskyttelse, udbedringsprincipper og regler som skal overholdes af medlemsstaterne. Vi vil at Europa anerkender jord som et vigtigt fælles gode for vore liv og påtager forvaltningen af dens bæredygtighed som en primær forpligtelse.

I øjeblikket er jord ikke underlagt et sammenhængende regelsæt i Unionen: forslaget om et jord rammedirektiv blev trukket tilbage i Maj 2014, efter at det stødte ind i en blokerende minoritet i otte år. Eksisterende EU politikker på andre områder er ikke nok til at sikre et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse for alle jordområder i Europa.

Europæiske borgere har retten til at anbefale EU lovgivning via European Citizens' Initiativet (ECI). Vi har 12 måneder til at indsamle det krævede antal af støtteerklæringer (1 million samlet set inklusiv et minimumsantal i mindst 7 medlemsstater). Dette er et vigtigt mål for at beskytte vores fremtid, vores natur, vores sundhed og vore børns sundhed.