Αφού έχεις υπογράψει, προστάτεψε το έδαφος με ένα κλικ στο Facebook ή το Twitter

δώσε μας μία χείρα βοηθείας να μαζέψουμε το μέγιστο πλήθος ατόμων. Όσο περισσότεροι διαδίδουμε το μήνυμα, τόσο πιο δυνατή γίνεται η φωνή μας για να δώσουμε δικαιώματα στο έδαφος. Κοινοποίησε το μήνυμα στα κοινωνικά


Facebook post

Twitter post

Facebook cover

Video

Dossier