“PEOPLE4SOIL” IR NEATKARĪGS UN ATVĒRTS EIROPAS NVO, PĒTNIECĪBAS INSTITŪTU, LAUKSAIMNIECĪBAS ASOCIĀCIJU UN VIDES AIZSARDZĪBAS GRUPU TĪKLS.

Mēs esam ļoti noraizējušies par pieaugošo ES un pasaules mēroga augsnes degradāciju: erozija, sablīvēšanās, organisko vielu zudums, zemes sēšanās, sāļu uzkrāšanās augsnē, zemes nogruvumi un piesārņojums - tas viss negatīvi ietekmē cilvēka veselību, pārtikas drošību, dabas ekosistēmas, bioloģisko daudzveidību un klimatu, kā arī mūsu ekonomiku.

Mēs vēlamies izdarīt spiedienu uz Eiropas iestādēm, lai tās pieņemtu īpašus tiesību aktus attiecībā uz augsnes aizsardzību, noteiktu principus un likumus, kas jāievēro dalībvalstīm. Mēs vēlamies, lai Eiropa atzīst augsni, kā būtisku mūsu dzīves kopīgo labumu un kā primāro saistību, uzņemas tās ilgtspējīgu pārvaldību.

Šobrīd Eiropas Savienībā nav saskaņotu likumu kopums attiecībā uz augsnes aizsardzību: Augsnes pamatdirektīvas priekšlikums tika anulēts 2014. gada maijā pēc tam, kad to astoņus gadus bija bloķējis mazākums. Citās jomās spēkā esošā ES politika nav pietiekama, lai nodrošinātu adekvātu visu augšņu aizsardzības līmeni Eiropā.

Eiropas pilsoņiem ir tiesības ierosināt ES tiesību aktus ar Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) palīdzību. Mums ir 12 mēneši, lai savāktu vajadzīgo atbalsta paziņojumu skaitu (kopumā 1 miljonu, ieskaitot minimālo skaitu vismaz 7 dalībvalstīs). Tas ir svarīgs mērķis, lai aizsargātu mūsu nākotni, mūsu dabu, mūsu pašu un mūsu bērnu veselību.