“PEOPLE 4 SOIL” JE SLOBODNA I OTVORENA MREŽA NEVLADINIH ORGANIZACIJA, ISTRAŽIVAČKIH INSTITUTA, UDRUŽENJA POLJOPRIVREDNIKA I SKUPINA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA.

Veoma smo zabrinuti zbog sve veće degradacije tla kako u EU tako i na globalnoj razini: erozija, iskorištavanje tla, gubitak organske tvari, zbijanje, salinizacija, hidrogeološka nepostojanost i kontaminacija imaju negativan utjecaj na ljudsko zdravlje, prehrambenu sigurnost, prirodne ekosustave, bioraznolikost i klimu, kao i na naše gospodarstvo.

Vršit ćemo pritisak na europske institucije sve dok ne bude uvedena posebna zakonska regulativa o zaštiti tla, koja bi odredila načela i pravila kojih bi se države članice morale pridržavati. Želimo da Europa prepozna tlo kao bitno opće dobro za naš život i započne njime upravljati na održiv način kao prioritetnom obvezom.

Trenutačno, tlo nije predmet usklađenih normi Europske Unije: prijedlog Okvirne direktive o tlu povučen je u svibnju 2014. godine nakon osam godina blokade od strane manjeg broja država članica. Postojeće društvene politike u drugim sektorima nisu dovoljne da bi osigurale odgovarajuću razinu zaštite za sva tla u Europi.

Građani Europe imaju pravo direktno sudjelovati u izradi politike EU putem Europske građanske inicijative (EGI). Imamo na raspolaganju 12 mjeseci za prikupljanje potrebnog broja potpisa (ukupno 1 milijun s minimalnim brojem u najmanje 7 država). Sve s ciljem osiguranja naše budućnosti, naše prirode, našeg zdravlja i zdravlja naše djece.