A “PEOPLE 4 SOIL” EGY SZABAD ÉS NYÍLT EURÓPAI ONG HÁLÓZATOK, KUTATÓINTÉZETEK, MEZŐGAZDÁSZOK ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ SZÖVETSÉGEK EGYÜTTESE.

Nagyon aggaszt minket a talaj növekvő szintű tönkretétele, úgy az EU-n belül, mint az egész bolygó szintjén: az erózió, a talaj elhasználása, az organikus anyagok vesztesége, a tömörítés, a sózás, a hidrogeológiai destabilizáció és a szennyezés mind negatív hatással vannak az emberek egészségére, az élelmezés biztonságára, a természetes ökoszisztémákra, a biodiverzitásra és a klímára, valamint a gazdaságunkra nézve.

Nyomást szeretnék gyakorolni az európai intézményekre egy, a talaj védelmét meghatározó törvényrendelet elfogadásának céljából, amely rögzíti azokat az elveket és szabályokat, melyeket a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk. Azt szeretnénk, ha Európa a talajt, mint létfontosságú közös javat ismerne el, és elsődleges kötelezettségként alkalmazná támogató igazgatását.

Jelenleg az Európai Unión belül a talaj nem tárgya semmilyen következetes szabályok együttesének: a Keretirányelv talajról szóló javaslata 2014 májusában lett kiváltva, nyolc év zárlat után a Tagállamok egy kisebb csoportja részéről. A más ágazatokban jelenleg létező uniós politika nem elegendő az európai talajok megfelelő szintű védelmének biztosítására.

Európa állampolgárainak jogában áll közvetlenül részt venni az EU politikájának kidolgozásában az európai állampolgárok kezdeményezésén (EÁK) keresztül. 12 hónap áll a rendelkezésünkre a szükséges mennyiségű nyilatkozatok összegyűjtésére (összesen 1 millió legalább 7 országban). Ez egy nagyon fontos célkitűzés a jövőnk, a természet, a mi és gyermekeink egészsége megmentésének érdekében.