“PEOPLE4SOIL” YRA NEMOKAMAS IR ATVIRAS TINKLAS EUROPOS NGO'S, MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSITUTAS, ŪKININKŲ ASOCIACIJOS IR APLINKOSAUGOS GRUPĖS.

Mes pergivename dėl padidėjusios degradacijos dirvose abiejuose tiek EU ir pasauliniu lygiu: erozija, sandarinimas, prarandamos organinės medžiagos, tankinimas, įdruskėjimas, nuošliaužos ir užteršimas turi negatyvų poveikį žmogaus sveikatai, maisto apsaugai, gamtinei ekosistemai, biologinei įvairovei ir klimatui, taip pat mūsų ekonomikai.

Mes norime sukelti spaudimą ant Europos institucijų kad priimtu specialius teisės aktus dirvožemio apsaugai, nustatytus principus ir taisykles pildomos pagal Valstybių Narius. Mes norime, kad Europa pripažintų dirvožemį kaip būtina mūsų gyvenimui ir priimtu jo tvarus kaip pirminį įsipareigojimą.

Šiuo metu, dirvožemiui nėra taikoma nuoseklių taisyklių Europos Sąjungoje: pasiūlymas dėl Dirvožemio Struktūros Direktyva buvo panaikinta Gegužyje 2014 po to, kai įvažiavo į blokuojančią mažumą aštuoneriems metams. Esamos EU politikos kitose srityse nepakanka siekiant užtikrinti tinkamą lygį saugumo visam dirvožemiui Europoje.

Europos piliečiai turi teisę rekomenduoti EU teisės aktus per Europos Piliečių' Inciatyva (ECI). Mes turime 12 mėnesių surinkti reikiamus numerius išrašo paramos (1 milijonas bendrai įskaitant minimalus skaičius ne mažiau kaip 7 valstybės narės). Tai svarbus tikslas apsaugant mūsų ateitį, mūsų gamtą, mūsų sveikatą ir sveikatą mūsų vaikų.