“PEOPLE4SOIL” JE SVOBODNA IN ODPRTA MREŽA EVROPSKIH NVO-jev, RAZISKOVALNIH INŠTITUTOV, ZDRUŽENJ KMETOV IN OKOLJEVARSTVENIH SKUPIN.

Zelo smo zaskrbljeni zaradi naraščajoče degradacije tal tako v EU kot tudi na svetovni ravni: erozija, pozidanost tal, izguba organske snovi, zbijanje, zasoljevanje, zemeljski plazovi in onesnaževanje imajo negativen vpliv na zdravje ljudi, varnost hrane, naravne sisteme, biotsko raznovrstnost in podnebje, pa tudi na naše gospodarstvo.

Evropske institucije želimo prisiliti, da bodo sprejele posebno zakonodajo o zaščiti tal ter določile načela in pravila, ki jih morajo izpolnjevati države članice. Želimo, da Evropa pripozna tla kot skupno dobrino, ki je za naša življenja bistvenega pomena in da nase kot svojo primarno obvezo prevzame vzdržno upravljanje z njimi.

V tem trenutku tla niso predmet skladnega niza pravil v Uniji: predlog za okvirno direktivo o tleh je bil v maju leta 2014 umaknjen, potem ko je manjšina nasprotujočih držav 8 let preprečevala njegovo sprejetje. Obstoječa politika EU na drugih področjih ne zagotavlja ustrezne ravni zaščite za vsa tla v Evropi.

Evropski državljani imajo pravico, da preko Iniciative evropskih državljanov (ECI) predlagajo v sprejem novo zakonodajo EU. 12 mesecev časa imamo, da zberemo zahtevano število podpornih izjav (skupno 1 milijon, vključno z minimalnim številom v vsaj 7-ih državah članicah). To je pomemben cilj, ko gre za zaščito naše prihodnosti, naše narave, našega zdravja in zdravja naših otrok!