Efter undertecknandet, skyddar du marken med bara ett klick, på Facebook och Twitter

hjälp oss nå så många som möjligt. Ju fler av oss som sprider meddelandet, desto starkare kan vår röst vara, för att ge oss rätten till marken. Dela meddelandet på sociala media


Facebook post

Twitter post

Facebook cover

Video

Dossier